STUDIUJ U NAS!

Rekrutacja/ regulamin


Przebieg studiów/ plan zajęć
Wydział Teologiczny UKSW organizuje przy Katedrze Teologii Patrystycznej studia doktoranckie stacjonarne z patrologii od roku akademickiego 2014/15. Zajęcia odbywają się dwa dni w tygodniu. Pierwsze dwa podstawowe lata studiów, tzw. cykl specjalistyczny, kończy się uzyskaniem licencjatu z teologii. Program tygodniowy studiów przez pierwsze dwa lata obejmuje 11 wykładów/zajęć (90 min.):

  • seminaria
  • lektoraty z języków klasycznych
  • wykłady z nauk pomocniczych patrologii
  • wykłady z patrologii fundamentalnej
  • wykłady monograficzne z teologii patrystycznej
  • ćwiczenie z lektury Ojców.

Na seminariach przewiduje się pracę nad tekstami patrystycznymi, nabywanie kwalifikacji językowych niezbędnych w studium danego Ojca. Wykłady z nauk pomocniczych patrologii obejmują: archeologię i epigrafikę wczesnochrześcijańską, wpływ filozofii antycznej na Ojców Kościoła, religie starożytnego Rzymu. Patrologia fundamentalna to nie tylko gruntowniejsze studium poszczególnych autorów chrześcijańskich, ale i szerokiego kontekstu historyczno-społecznego, kościelnego i dogmatycznego epoki. Wykłady monograficzne podejmują wybrane wątki teologiczne w myśli wczesnochrześcijańskich autorów. Kolejne dwa lata zapewniają więcej czasu na przygotowanie pracy doktorskiej. Program studiów jest przystosowany do stanu rekrutacji oraz możliwości dydaktycznych Wydziału.

O szczegółach więcej » http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/792.
Plan zajęć ogłasza Prodziekan ds. studiów przed początkiem roku akademickiego na stronie Wydziału. Aktualny plan więcej » http://teologia.uksw.edu.pl/sites/default/files/DOKT_ST.pdf. Patrologia nosi skrót "ptd".

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015
Informacja o ciasteczkach

stat4u